Dinitrol

  • Understellsbehandling
  • Etterbehandling
  • Støydemping

Antirustbehandling med Dinitrol rustbeskyttelse

Alle nye bilar vert beskytta i ein eller annan form med antirustbehandling.

At stål og jern rustar er noko me alle veit. Metallet må beskyttast mest mogeleg mot ytre påverknader, noko fabrikantane prøver å gjera på best mogeleg måte. Dette er i mange høve ikkje nok så lenge produsentane ikkje tek spesielle hensyn til klima og lokale variasjonar. Noreg er kanskje eit av dei landa i verda der problemet med rust på bilar er størst!

Nye bilar rustar meir enn nokon gong, og antirustbehandling på nye og brukte bilar er absolutt eit nødvendig tiltak for å hindra at bilane rustar vekk.

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på meir enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol er verdensleiande leverandør av spesialiserte behandlingssystem og praktisk rustbeskyttelse. Dinitrol arbeidar med dei mest moderne og miljøtilpassa produkta.

Meir info: www.dinitrol.no

Vi støybeskytter bilen din

Dinitrol – økt kjøreglede, levetid og salgsverdi.
Sånn at du kan fokusere på den fine musikkopplevelsen, eller den gode samtalen.

Dinitrol støydemping reduserer veistøyen med opptil 4 db. Hver 3 db tilsvarer en halvering av støyen.