Utvending vask


Maskinvask kan vera vel og bra. Men ingenting slår manuell bilvask når det gjeld å vera skånsam og nøyaktig. Du kan gjera det sjølv, og du kan få råd og rettleiing frå oss. Men vil du bruka fritida di på andre ting kontaktar du oss. Me reingjer bilen din raskt, rimeleg og skånsamt.

Polering


Moderne billakk er god, men den blir også utsett for ekstreme påkjenningar. Skikkeleg polering må til for å bevara lakken. Og på eldre bilar er det nesten som å få ein ny bil, viss poleringa er gjort av fagfolk,

Innvendig vask


Ein rein kupé er triveleg for både sjåfør og passasjerar. Og ikkje minst er det viktig den dagen du skal selja bilen. Synes du vask og støvsuging er kjedeleg arbeid? Er du usikker på kva vaskemiddel og polering du skal bruka? Overlat dette til oss!